Google Maps – płatne

27 Wrzesień, 2018

Google jest firmą, która nie stroni od rozwoju i ulepszeń oferowanych przez siebie produktów. Tendencja do poszukiwania nowych rozwiązań nie ominęła również niezwykle popularnych Google Maps. Wśród ogłoszonych w ramach usługi nowinek wyróżnić możemy przede wszystkim:

  • udostępnienie twórcom gier map w czasie rzeczywistym,
  • bezpośrednią integracją Nawigacji Google Maps z aplikacjami firmowymi,
  • przejrzysty podział na mapy, trasy oraz miejsca.

Jak to jednak zwykle bywa, w parze z optymalizacją i poprawą funkcjonalności idą pieniądze.

 

Sięgając do portfela…

Google niejednokrotnie informowało o planach wprowadzenia opłaty za wykorzystywanie map na stronach internetowych. Od niedawna deklaracje te zostały potwierdzone nowym sposobem rozliczania. Jak wygląda on w praktyce?

Zacznijmy od rezygnacji z opcji Standard i Premium na rzecz jednego planu, w ramach którego każdego miesiąca otrzymamy usługi o wartości 200$. W przypadku przekroczenia budżetu należy dokonać stosownej dopłaty. Posłużmy się przykładem dynamicznego widoku ulicy (Dynamic Street View), który dzięki dwóm studolarówkom może zostać wyświetlony 14 tys. razy. Każdy tysiąc kolejnych wyświetleń to – zależnie od ich całkowitej liczby – koszt 14$ bądź 11,2$. Dodatkowa stawka nie zależy więc od kryterium czasu (koszt nie jest miesięczny ani roczny), a od ilości wyświetleń ponad darmowy limit. 

 

Możliwe jest oczywiście zabezpieczenie się przed poniesieniem dodatkowych opłat, ale wtedy wyczerpanie ustalonego przez Google „kieszonkowego” równoznaczne będzie z niewyświetlaniem się mapy na stronie.

Nie zapomnijmy również, że poprawne działanie usługi Google Maps wymaga zaktualizowanego klucza API oraz założenia konta bilingowego z podpiętą kartą kredytową na Google Cloud Platform.

 

 

Reasumując, pomimo zmian w polityce finansowania – z Google Maps nadal można korzystać całkowicie bezpłatnie. „Problemy” zaczynają się, gdy nasza strona cieszy się miesięczną ilością wyświetleń przekraczającą 14 tys. Mamy wtedy 3 wyjścia: uiszczenie wymaganej opłaty, wcześniejsze ustalenie limitu na budżet bądź znalezienie usługi alternatywy (np. Mapbox).

W razie pytań i wątpliwości serdecznie zapraszamy do kontaktu.

 

 

 

 

autor:
Konrad Romanowski | specjalista ds. SEO | OWL group